Floorball SK LIGA s cennou záštitou Ministerstva školstva

Projekt floorball SK LIGA sa stáva na školách jedným z najobľúbenejších projektov. Do druhého ročníka sa zapojilo veľké množstvo škôl, súťaž sme otvorili aj prvý stupeň základných škôl a stredné školy. Nad celým projektom prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vďaka záštite pani ministerky Martiny Lubyovej sa projekt floorball SK LIGA sa stáva rešpektovaným športovým projektom pre žiakov na celom Slovensku. „Veľmi ma teší mimoriadny záujem žiakov o školské športové aktivity, ktoré sú realizované prostredníctvom projektu ako je ten váš. Oceňujem myšlienku rovnosti príležitostí a zapojenia dievčenských a zmiešaných družstiev do súťaže. Je pre mňa potešením oznámiť vám, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prevezme záštitu nad projektom floorball SK LIGA,“ uviedla pani ministerka Martina Lubyová vo svojom stanovisku.