Najčastejšie otázky o Floorball Sklige

Video manuál práce s aplikáciou #RUFUS.APP

Stiahnutie aplikácie Rufus.app

Pridanie manažéra

Pridávanie hráčov

Zapísanie výsledku

Editácia cez web

Kde sa bude hrať 1. Kolo turnaja kvalifikačnej skupiny?
Za turnaje v kvalifikačnýh skupinách sú zodpovedné samotné školy. Najbežnejší spôsob, ktorý sa ujal v minulom ročníku je, že sa školy navzájom spoja a dohodnú kto turnaj usporiada. Zvyčajne tak robia školy s najsilnejšou florbalovou tradíciou a skúsenosťami, ale samozrejme je to vec dohody. Krajské turnaje sú organizované v spolupráci s Nadáciou TV JoJ.
Ako sa zapisujú výsledky do aplikácie RUFUS?

Zapisovanie výsledkov je kľúčovým faktorom fungovania ligy.  

 

Aby bolo možné zapísať výsledok zápasu, učitelia musia najprv vytvoriť súpisky svojich tímov a následne nominovať hráčov na zápasy. V súpiske môže byť ľubovolný počet hráčov, podľa situácie v klube/krúžku. Nominácie by mali odzrkadľovať reálnu účasť na zápasoch.

Výsledky je možné zapisovať online, pomocou mobilnej aplikácie, ktorá sa skvele osvedčila aj počas minuloročného finále a krajských turnajov. Stačí si ju stiahnúť do vášho mobilu a je to. Aplikácia, okrem zapisovania výsledkov, umožňuje sledovať dochádzku na zápasy, či tréningy, upravovať súpisky a sledovať notifikácie o udalostiach vo vašom tíme, alebo turnaji.

Druhá možnosť je zapísanie výsledku po odohraní zápasu vo webovej aplikácii na internete.

V oboch prípadoch nestačí a nie je možné zapísať iba výsledok. Je potrebné zapísať góly a asistencie jednotlivých hráčov.

Po uložení individuálnych štatistík sa automaticky vypočíta a uloží výsledok zápasu a aktualizujú sa tabuľky tímov aj jednotlivcov. V prípade chyby, je možné tento výsledok kedykoľvek opraviť. Výsledky sa automaticky prenesú na stránku https://www.skliga.sk/sk/, kde si ich môžu prezrieť a prekontrolovať hráči, rodičia, či kamaráti.

Účasť v projekte floorball SK LIGA je dobrovoľná a škola neplatí žiadne štartovné organizátorovi celonárodnej súťaže, školy si prípadné cestovné náklady hradia z vlastných zdrojov.
Ako je to s cestovným na zápasy základných kôl?

Účasť v projekte floorball SK LIGA je dobrovoľná a škola neplatí žiadne štartovné organizátorovi celonárodnej súťaže. V prípade, že sa zriaďovateľ školy (mestský, resp. obecný úrad) na základe každoročnej výzvy Nadácie TV JOJ rozhodne podporiť florbalové krúžky chlapcov a dievčat vo svojom meste, či obci, každá súťažiacia škola získava dotáciu 200,-EUR na činnosť florbalového krúžku chlapcov a dievčat. V prípade, že sa zriaďovateľ školy (mestský, resp. obecný úrad) rozhodne nepodporiť svoje školy dotáciou 200.-EUR, školy si prípadné cestovné náklady hradia z vlastných zdrojov.

Kto resp. z akých zdrojov sa hradia rozhodcovia.

Účasť v projekte floorball SK LIGA je dobrovoľná a škola neplatí žiadne štartovné organizátorovi celonárodnej súťaže. Keďže sa táto súťaž na úrovni škôl (kvalifikačnej skupiny) hrá turnajovým spôsobom, zápasy si v duchu fair play vzájomne pískajú učitelia školy, ktorá práve nehrá zápas. Učiteľom tým nevzniká žiaden finančný nárok na odmenu rozhodcu. Rozhodcovia na krajských turnajoch a na celonárodnom finále sú držiteľmi oficiálnej licencie rozhodcu a sú odmeňovaní z rozpočtu, vytvoreného Nadáciou TV JOJ na organizáciu krajského turnaja, či celonárodnéího finále.