Pravidlá ZŠ 2021/2022

Kategória 2.stupeň základné školy a 8-ročné gymnáziá do 15 rokov vrátane

Pravidlá ZŠ 2019/2020

Kategória 2.stupeň základné školy a 8-ročné gymnáziá do 15 rokov vrátane

Pravidlá ZŠ 2018/2019

Kategória 2.stupeň základné školy a 8-ročné gymnáziá do 15 rokov vrátane

Pravidlá SŠ 2018/2019

Kategória stredné školy a 8-ročné gymnáziá nad 15 rokov vrátane