Registrácia SK LIGA 21/22

 

ZAHRAJTE SI V DIVÍZII, V KTOREJ CHCETE

Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, Floorball SK LIGA sa v sezóne 2021/2022 bude hrať novým systémom.
Je vytvorených 6 divízií. V každej divízii bude 6 kvalifikačných skupín a v nich minimálne 3 a maximálne 5 tímov.
V prvom kole prihlasovania si škola vyberie divíziu, v ktorej chce hrať.
Na mapke sú zobrazené okresy, ktoré sú zaradené do jednotlivých divízií,
škola sa ale môže prihlásiť do ktorejkoľvek divízie.
NEMUSÍ tak hrať v tej divízii, do ktorej patrí podľa okresu, z ktorého pochádza. 

Po prvom kole prihlasovania budú podľa počtu prihlásených škôl v rámci každej divízie vytvorené kvalifikačné skupiny.
Aj do nich sa budú môcť školy zapisovať podľa vlastného uváženia. 

Vyhoveli sme tak požiadavke škôl, aby mali možnosť hrať aj s inými tímami, ako tomu bolo doteraz.

Prvé kolo prihlasovania je otvorené do 10. 10. 2021