Súťažne tímy z celého Slovenska s radosťou podporujú tv stanice: JOJ Cinema, Plus, Wau a Huste TV

Hlavný partner

Partneri projektu

Pomáhame tým, ktorí sa snažia

Projekt pozostáva z troch fáz – okresných mini líg, krajských turnajov o pohár konkrétnej florbalovej superstar (účasť na tomto šampionáte si vybojujú školy víťazstvom vo svojej okresnej mini lige) a celonárodného finálového turnaja víťazov jednotlivých krajských šampionátov.

Zorganizujte svoju školu

KTO SA MÔŽE DO SK LIGY 2018/19 PRIHLÁSIŤ?

1. stupeň ZŠ – v tejto vekovej kategórii súťažia vždy zmiešané družstvá žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl, pričom podmienka je, aby počas zápasu boli na hracej ploche vždy minimálne 2 dievčatá. Súťaž v tejto vekovej kategórii má motivačný charakter a je prípravou na zápasy vo vyšších vekových kategóriách. Má preto iba prvú fázu – to znamená, že družstvá nepostupujú na krajský šampionát, či celonárodné finále. Hrajú však dva turnaje – Mikulášsky turnaj a Veľkonočný turnaj, vždy s následným vyhlásením poradia na každom z týchto turnajov.

 

2. stupeň ZŠ a 8RG – v tejto vekovej kategórii súťažia samostatne družstvá žiakov a žiačok 2. stupňa základných škôl alebo 8-ročných gymnázií, pričom vek hráča k 1.9.2018 je maximálne 15 rokov vrátane. Počet členov družstva je ľubovoľný, minimálne však taký, aby bolo družstvo schopné hrať oficiálne zápasy. Členom družstva konkrétnej školy môžu byť iba žiaci, ktorí túto školu počas školského roka riadne navštevujú. Podmienkou registrácie do súťaže je, že škola musí do súťaže prihlásiť družstvo chlapcov a súčasne aj družstvo dievčat. Tie budú hrať oddelené kvalifikačné súťaže – kvalifikačná skupina chlapcov a kvalifikačná skupina dievčat. Súťaž má všetky tri fázy – viď Definícia pojmov.

 

Stredné školy – v tejto vekovej kategórii súťažia samostatne družstvá žiakov stredných škôl a gymnázií, pričom dolná veková hranica nie je stanovená. Počet členov družstva je ľubovoľný, minimálne však taký, aby bolo družstvo schopné hrať oficiálne zápasy. Členom družstva konkrétnej školy môžu byť iba žiaci, ktorí túto školu počas školského roka riadne navštevujú. Podmienkou registrácie do súťaže je, že škola musí do súťaže prihlásiť družstvo chlapcov a súčasne aj družstvo dievčat. Tie budú hrať oddelené kvalifikačné súťaže – kvalifikačná skupina chlapcov a kvalifikačná skupina dievčat.